Karpaty, dzięki dziedzictwu kulturowemu i przyrodniczemu, są obszarem unikatowym na skalę Polski i Europy. Jednak ukształtowanie terenu i klimat powodują specyficzne problemy gospodarcze i społeczne.

Celem projektu "Karpacki Uniwersytet Partycypacji" jest zaangażowanie mieszkańców Karpat w wypracowanie kierunków rozwoju lokalnego, w oparciu o Konwencję Karpacką. W ramach projektu ukonstytuuje się 6 Rad Konsultacyjnych, złożonych z przedstawicieli poszczególnych grup interesariuszy: samorząd lokalny, młodzież, nauczyciele, seniorzy, NGO, sołtysi, przedsiębiorcy itp. Rady zostaną objęte wsparciem szkoleniowym i doradczym w celu zwiększenia kompetencji w zakresie partycypacji.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Porozumieniem Karpackim i “Information centre Green Dossier". Tymczasowy Sekretariat Konwencji Karpackiej objął nad nim patronat. Dzięki temu uwzględnione zostaną dobre przykłady z innych krajów, a efekty projektu będą promowane we wszystkich krajach Konwencji Karpackiej.

Newsletter

Aktualności

29 kwietnia 2016
30 marca 2016
Zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością. Mam ndzieję, że odnajdziecie Państwo nasze wspólne działania w tym podsumowaniu 13 letniej pracy Stowarzyszenia Ekopsychologia. Folder został wydany w projekcie... zobacz więcej...
18 marca 2016
18 marca 2016 roku w Zarszynie odbyło się IV spotkania Rady Konsultacyjnej.  Spotkanie było poświęcone budowaniu postaw liderskich w zakresie animacji społecznej. Przedstawiciele sołectw mieli możliwość zaplanować... zobacz więcej...

Najnowszy artykuł

01 czerwca 2016

Kalendarium