Strona główna» Zespół projektu

Zespół projektu

Monika Ochwat-Marcinkiewicz (koordynator projektu)

trener, psycholog,specjalista ds. Konwnecji Karpackiej, współzałożyciel Stowarzyszenia Ekopsychologia

Prowadzi biuro Porozumienia Karpackiego i działa na rzecz zwiększenia udziału społeczeństwa w procesie decyzyjnym. Uczestniczy w pracach Grupach Roboczych KK ds. Udziału Publicznego, ds. dziedzictwa kulturowego i turystyki. Posiada bogate doświadczenie w koordynacji projektów finansowanych m.in. z GEF, NFOŚIGW, POKL, Polsko – Szwajcarski Program Współpracy, Life Long Learning, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, itp.

Magdalena Socha (specjalista ds. finansowych)

Magister rachunkowości i zarządzania finansami

Posiada doświadczenie w rozliczaniu projektów finansowanych z POKL, NFOŚiGW i Polsko – Szwajcarskiego Programu Współpracy. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Ekopsychologia od 4 lat.

Alina Marek (ekspert)

Ekonomista, trener, członek zarządu Stowarzyszenia "STOPIL"

Koordynator projektów realizowanych z JST, doświadczenie szkoleniowe w zakresie m.in. udziału publicznego, aspektów prawnych NGO, rozwiązywania konfliktów , współpracy NGO z administracją. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Ekopsychologia od 4 lat.

Newsletter
Kalendarium