Strona główna» Zgłoś gmine

Zgłoś gmine

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

dla potrzeb rekrutacji samorządów do udziału w projekcie „Karpacki Uniwersytet Partycypacji”

DANE PODSTAWOWE
Nazwa samorządu:*
Obszar:*
DANE TELEADRESOWE URZĘDU
Ulica:* Nr budynku i lokalu:*
Kod pocztowy:* Miejscowość:*
Powiat:* Województwo:*
Telefon:* Faks:
Adres poczty elektronicznej (e-mail):*
Adres strony internetowej (www):
OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWACH PROJEKTU
Imię i nazwisko*:
Stanowisko*:
Adres poczty elektronicznej (e-mail)*:
Telefon*:
Proszę, w kilku zdaniach, odpowiedzieć na poniższe pytania.
1. Jaka jest Państwa motywacja do uczestnictwa w projekcie? Jakie dostrzegają Państwo korzyści?*:
2. Czy w Państwa Gminie funkcjonują już ciała doradcze (np. Rada Młodzieżowa, Rada Seniorów). Od kiedy?*:
3. Jakie mają Państwo dotychczasowe doświadczenia związane z partycypacją publiczną (np. konsultacje społeczne, forum dyskusyjne, itp.)*:
4. Czy w dokumentach strategicznych Państwa Gminy istnieje odniesienie do Ramowej Konwencji o Ochronie i Zrównoważonym Rozwoju Karpat? Jeśli tak t w jakich?*:
5. Jakimi tematami lub obszarami będzie zajmować się powołana w ramach projektu „Karpacki uniwersytet Partycypacji” Rada Konsultacyjna (np. turystyka, kultura, planowanie przestrzenne, edukacja, itp.) ?*:
* pola wymagane

Newsletter
Kalendarium