Strona główna» Aktualności» VI spotkanie Rady Konsultacyjnej Gminy Krynica - Zdrój

VI spotkanie Rady Konsultacyjnej Gminy Krynica - Zdrój

VI spotkanie Rady Konsultacyjnej Gminy Krynica - Zdrój

11 marca 2016 r. krynicka Rada Konsultacyjna  złożona z przedstawicieli samorządu i przedstawicieli organizacji pozarządowych, rad sołeckich, mieszkańców miejscowości odbyła wizytę studyjną w Dolinie Karpia (Ziemia Oświęcimsko-Zatorska).

Celem wizyty było poszerzenie wiedzy i wymiana doświadczeń w zakresie tworzenia ekomuzeum, czyli muzeum rozproszonego,  którego powstanie planowane jest na terenie Gminy Krynicy-Zdroju. Ekomuzeum to sieć atrakcji w terenie prezentujących „żywe” dziedzictwo przyrodnicze, historyczne i kulturowe. Powstanie ekomuzeum pozwoli turystom na niezwykłą podróż po wyjątkowych miejscach krynickiej gminy, umożliwi poznanie niezwykłej przyrody i ludzi z pasją, którzy prezentują lokalną kulturę, sztukę, żywe tradycje.

Podczas wizyty krynicka Rada Konsultacyjna spotkała się z przedstawicielami Stowarzyszenia Dolina Karpia. Zapoznano się z procesem tworzenia Ekomuzeum Doliny Karpia jako metody zachowania i prezentacji dziedzictwa  kulturowego, przyrodniczego i turystycznego. Gospodarze spotkania przedstawili dobre praktyki w aktywizacji mieszkańców na terenie Doliny Karpia oraz działań promocyjnych poza terenem Doliny.

Dodatkowo grupa wizytująca odwiedziła miejscowość Woźniki, gdzie zapoznała się z rezultatami aktywizacji mieszkańców oraz Galerię Sztuki Bałysówka w Tomicach, w której odbyła się prezentacja tradycyjnych wyrobów rękodzielniczych i pokaz garncarstwa.

Galeria

Newsletter
Kalendarium