Strona główna» Kalendarz wydarzeń» Rekrutacja do projektu

Rekrutacja do projektu

Data wydarzenia: 04 czerwca 2014

Stowarzyszenie Ekopsychologia wraz z Porozumieniem Karpackim „Karpaty Naszym Domem” ma przyjemność zaprosić karpackie Gminy do uczestnictwa w projekcie „Karpacki Uniwersytet Partycypacji”.

Projekt jest współfinansowany z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji. Jego celem jest zaangażowanie mieszkańców Karpat w wypracowanie kierunków rozwoju lokalnego, w oparciu o Konwencję Karpacką, poprzez ukonstytuowanie 6 Gminnych Rad Konsultacyjnych.

Samorząd nowoczesny, samorząd który odnosi sukcesy, samorząd który jest pozytywnie oceniany przez społeczność lokalną – to taki, który otwiera drzwi dla mieszkańców i ma odwagę z nimi współpracować w procesie podejmowania decyzji.

 

W ramach projektu oferujemy Gminom kompleksowe wsparcie w postaci:

  1. Organizacji spotkania informacyjnego, podczas którego rozpocznie się rekrutacja członków Rady Konsultacyjnej;
  2. Pomocy w wyborze składu Rady Konsultacyjnej;
  3. Organizacji 4 specjalistycznych szkoleń dla członków Rady Konsultacyjnej z tematów (1) Partycypacja społeczna (szkolenie dwudniowe), (2) Konwencja Karpacka (szkolenie jednodniowe), (3) Współpraca NGO z administracją (szkolenie jednodniowe), (5) Komunikacja interpersonalna i współpraca (szkolenie dwudniowe);
  4. Organizacji minimum trzech spotkań Rady Konsultacyjnej. W spotkaniu każdorazowo będzie brał udział ekspert;
  5. Uczestnictwa w dwudniowym wyjeździe studyjnym;
  6. Promocji Gminy w poradniku „Karpacki Model Partycypacji – uczestniczę, kreuję, decyduję” oraz w mediach lokalnych i regionalnych;

 

Udział w projekcie jest bezpłatny. Do uczestnictwa zaprosimy 6 Karpackich Gmin. Szacunkowy koszt działań w każdej Gminie, finansowanych w ramach projektu, wynosi 50 000 zł.

Rekrutacja trwa do 4 czerwca 2014 roku.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.karpackiuniwersytet.pl/26,a,zglos-gmine.htm

 

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt: Monika Ochwat – Marcinkiewicz (tel. 785 341 089, karpaty@ekopsychologia.pl).

Do pobrania

Adobe Acrobat Document Regulamin Rekrutacji pdf [452.78 KB]
Adobe Acrobat Document Załącznik nr 1. Lista Gmin objętych Konwencją Karpacką pdf [655.40 KB]
Word Document Załącznik nr 2. Formularz zgłoszeniowy docx [228.23 KB]
Word Document Załącznik nr 3. Oświadczenie docx [226.51 KB]
Adobe Acrobat Document Załącznik nr 4. Umowa pdf [515.38 KB]

Newsletter
Kalendarium